June 2012

Prosím, neparkujte!

18. june 2012 at 12:44 | Temprence
X_c770e593_large

V rámci celoškolních příprav na bourání a přestavbu se nám tento týden zkracuje celé vyučování na méně než polovinu. A ta polovina je ještě naplněná nic neděláním. No prostě ideální školní týden. A tak když jsem si to ve dvanáct šinula domů s taškou naplněnou dvěma sešity a jedním atlasem, všimla jsem si na jedné z omítek domů papíru olepeného snad ze všech stran izolepou s nápisem: "Prosím neparkujte. V pondělí od dvou hodin budu stěhovat." S potouchlým úsměvem na tváři jsem otočila hlavu směrem na parkovací a místa… a ony byly doopravdy prázdné!